WYRÓWNYWANIE BRAKÓW

Dzieci nie wykorzystujące swoich potencjalnych szans bardzo często nie mają elemen­tarnych umiejętności uczenia się, co znacznie może utrud­nić osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Dla dzieci bardzo zdolnych taki brak umiejętności nie jest istotny, ale dla większości ma duże znaczenie. Braki w wiadomościach i umiejętnościach zależne są od czasu, w jakim narastały, i od zdolności dziecka. Dziedziny, w których występują braki, to przede wszystkim cztery podstawowe kategorie: czytanie, pisanie, matematyka i języki. Najbardziej efek­tywnym sposobem likwidacji braków jest indywidualna praca z dzieckiem. Jednakże i w niej tkwią niebezpieczeńst­wa. Oto kilka wskazówek, których przestrzeganie przez osoby udzielające pomocy dziecku pozwoli uniknąć wzmo­cnienia objawów nieadekwatnych osiągnięć.

Jestem Patryk a to mój blog. Zapraszam Cię serdecznie do lektury i komentowania. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści, które publikuję i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂