W RÓŻNORAKI SPOSÓB

Kodem tym można się zresztą porozumieć w różnoraki sposób — nie tylko radio­telegraficznie i radiotelefonicznie, ale też i za pomocą flag, świateł sygna­lizacyjnych i dźwięków syreny okrętowej). Każdy sygnał radiowy, któ­ry może przedstawiać całe zdanie, składa się z dwóch liter poprzedzo­nych literą M: dwiema kreskami. Ma swoje oznaczenie każda część ciała i każdy przedmiot w apteczce pokładowej. I choć kapitanem stat­ku może być na przykład Peruwiańczyk, lekarz Japończyk z pewnością zrozumie, co oznacza wysłany przez radio sygnał: MAA MAJ31 MGJ MGM MDL. Po odszyfrowaniu znaczy on: „Proszę o niezwłoczną po­radę lekarską. Mam na pokładzie 31-letniego chorego mężczyznę. Pacjent połknął substancję żrącą (pokrwawienie i popalenie warg i ust). Podano środek wymiotny, lecz bez pomyślnego rezultatu; utrzymuje się dotkliwy ból”.

Jestem Patryk a to mój blog. Zapraszam Cię serdecznie do lektury i komentowania. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści, które publikuję i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂