TELEGRAM EPIDEMIOLOGICZNY

Oczywiście dokładne przedstawienie zakresu dzia­łania tej organizacji wykracza poza temat naszej książki, ale warte jest zaznaczenia, że WHO co tydzień rozsyła na cały świat opracowany przez siebie biuletyn epidemiologiczny, a w razie wystąpienia nagłych zacho­rowań zakaźnych — przekazuje o tym niezwłocznie zawiadomienia dro­gą radiową. Jeśli sytuacja tego wymaga, oficjalnie wysyłane przez WHO telegramy zaopatrzone są w pieczątkę nadającą im priorytet SVH; peł­ny tekst tej pieczątki jest następujący: „Wymagany priorytet SVH.   Te­legram epidemiologiczny nadzwyczaj pilny”. I każdy operator służby telegraficznej, odbierający taki telegram lub otrzymujący go do prze­kazania, wie, że musi odłożyć na bok wszelkie pozostałe telegramy, aby zająć się właśnie tym — ostrzegającym o możliwości wybuchu epidemii i nakazującym natychmiastowe przedsięwzięcie środków za­radczych.

Jestem Patryk a to mój blog. Zapraszam Cię serdecznie do lektury i komentowania. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści, które publikuję i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂