NISKA OCENA MOŻLIWOŚCI

Czasami dzieci tak nisko oceniają swoje możliwości i przejawiają tak mało wiary w siebie, że najlepiej jest zapoznać je z wynikami testów i udowodnić w ten sposób, że są zdolne do tego, żeby osiągać stopnie wyższe niż dotychczas. Niezachwiana wiara w to, że mogą osiągnąć więcej, idąca w parze z konsekwentnym naciskiem na podjęcie wysiłku, jest bardzo ważna. Jak określić rozsądne wymagania wobec dziecka? Moż­na się oprzeć na wynikach testu inteligencji, badającego iloraz inteligencji. Poniżej podaję przybliżone wartości, które pozwolą na określenie właściwego dla dziecka pozio­mu wymagań w zakresie wyników w nauce. Zaznaczam, że te przybliżone relacje pomiędzy ocenami szkolnymi a wyni­kami testu inteligencji należy odnosić tylko do dzieci osiągających wyniki zaniżone. Dla dzieci, które osiągają wysokie wyniki, ich aktualne osiągnięcia są lepszą miarą niż wynik testu.

Jestem Patryk a to mój blog. Zapraszam Cię serdecznie do lektury i komentowania. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści, które publikuję i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂