Kategoria: W kręgu telekomunikacji

TAJEMNICA ROZMIARÓW

Tajemnica rozmiarów tkwi w zastosowaniu zamiast lamp elektronowych— tranzystorów i układów scalonych. Wynalezienie w 1948 r. tranzystora stało się w rozwoju telekomunikacji (i nie tylko telekomunikacji, ale i innych dziedzin wykorzystujących urządzenia elektronicz¬ne) wydarzeniem przełomowym, a twórcom tranzystora — byli

W BADANIACH NAUKOWYCH

Tak więc uhonorowanie uczonych, których działalność wiąże się z rozwojem łączności, dowodzi najlepiej, że telekomunikacja jest nie tylko pomocnym narzędziem badań naukowych, ale i ich przedmiotem, i to przedmiotem bardzo poważnym. W  badaniach naukowych prowadzonych nad rozwojem telekomu­nikacji uczestniczą pośrednio

INSTYTUCJE PRYWATNE

Są to, jeśli chodzi o kraje kapitalistyczne, za­równo instytucje prywatne (jak słynne Laboratoria Bella — których zresztą pracownikami byli wynalazcy tranzystora), jak i państwowe (znany CNET — skrót od francuskiej nazwy Narodowy Ośrodek Ba­dań Telekomunikacji). W naszym kraju jeszcze w

WNIOSKI Z OBSERWACJI

Popow nawet nazwał swój przyrząd „wykrywaczem burz”. Jansk^ mógł się więc spodziewać podobnych wniosków. Pomiary, które trwały przez dość długi okres czasu, doprowadziły go jednak do nieoczekiwanego odkrycia. Okazało się, że zakłócenia występowały nawet wtedy, gdy nie było widocznych przyczyn

ODKRYCIE BEZ ZASTRZEŻEŃ

Ponieważ właśnie o cztery minuty jest krótsza doba gwiazdowa od słonecznej (okres obrotu Ziemi względem gwiazd wynosi bowiem 23 godziny 56 minut), Jansk^ wywnioskował, że źródło zakłóceń musi się znajdować nie tylko poza Ziemią, ale nawet poza Układem Słonecznym.Odkrycie Jansky’ego

SZYBKI ROZWÓJ RADIOASTRONOMII

Od obserwacji Rebera upłynęło niewiele lat, a radioastronomia — taką bowiem nazwę otrzymała ta dziedzina — stała się niezmiernie doniosłą nauką w poznawaniu Wszechświata. Radioastronomia posłu­guje się nader czułymi urządzeniami radioodbiorczymi, połączonymi z ogromnymi antenami — radioteleskopami. Obraz Wszechświata wi­dziany

ROLA REFLEKTORA

Co należy zro­bić, aby oświetlić przedmiot znajdujący się przed nami o kilkanaście metrów, mając do dyspozycji jedynie płaską bateryjkę z malutką żaró- weczką? Odpowiedź jest prosta: trzeba posłużyć się reflektorem, który skupia promienie świetlne i wysyła je w jednym kierunku.

CZASZA REFLEKTORA

Czasza reflektora dużego radioteleskopu w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii ma na przykład średnicę 76 m, a wy­konana jest z blach stalowych o łącznej masie 80 t. Właściwa antena znajduje się w ognisku zwierciadła na wysokości 19 m (ok. 6

SPECJALNE STACJE ŁĄCZNOŚCI

Zanim powstały specjalne stacje łączności satelitarnej — i zresztą także później — wykorzystywano radioteleskopy do odbierania sygna­łów sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych: między innymi taką dwustronną łączność na dziesiątki milionów kilometrów utrzy­mywał radioteleskop w Jodrell Bank. Aktualne zasięgi łączności

SYGNAŁY ODBIERANE I ROZPOZNAWANE

Warto więc przytoczyć następujący obrazo­wy przykład podany przez radzieckiego specjalistę w dziedzinie radio­elektroniki, prof. W. Siforowa: „Zaczerpnijmy z Oceanu Spokojnego szklankę wody — mówi prof. Si- forow—i odstawmy na bok. Wlejmy teraz do oceanu szklankę, wrzą­cej wody i poczekajmy, aż

U KRESU MOŻLIWOŚCI

I jeśli nawet teraz znajdujemy się w tej mierze u kresu możliwości — wcale to nie oznacza, że przyszłość nie przesunie tej granicy znacznie dalej, niż mo­glibyśmy sądzić. Czy tylko dla badania dalszych planet naszego Układu?W numerze angielskiego czasopisma naukowego

JAK WYNIKA Z ROZWAŻAŃ

Oczywiście można jeszcze tutaj snuć rozważania, czy nie minęliśmy się w czasie z tamtym, nie zna­nym nam, przypuszczalnym życiem. Może tam życie dopiero powstaje, rozwija się, może z nie znanych nam przyczyn już zaginęło. Ze wszyst­kim tym trzeba się liczyć.